Projectmanagement, technische coördinatie, quantity surveyor, quality surveyor en werfopvolging.

De ervaring heeft ons geleerd dat een project als geslaagd kan beschouwd worden wanneer aan volgende elementen wordt voldaan:

 • een architectuur creëren volgens de gewenste uitstraling en wensen van de opdrachtgever.
 • het realiseren van het project binnen de overeengekomen budgetten en binnen de vooropgestelde termijnen.
 • een hoogstaande kwaliteit afleveren waarbij rekening wordt gehouden met de hedendaagse materialen inzake functionaliteit, hoogwaardige, onderhouds- en milieuvriendelijke componenten.
 • toepassen van energiezuinige en toekomstgerichte technieken.

Om dit alles te realiseren, is het niet voldoende enkel goede dossiers af te leveren, maar dient een doorgedreven opvolging te gebeuren vanaf het begin van de studiefase tot en met de definitieve oplevering.

Dit traject wordt indien mogelijk ook best afgesloten met de nodige nazorg.

Op dit vlak biedt het STUDIEBUREAU J.M. REYNAERTS b.v.b.a. volgende dienstverlening aan:

 • Leiding geven aan een projectteam en/of bouwdirectie.
 • Opvolging van de diverse uitvoeringsactiviteiten met name kwalitatieve, technische, financiële en organisatorische aspecten.
 • Budget- en planningscontrole.
 • Beslissingen voorbereiden, begeleiden en adviseren van de opdrachtgever.

Hiervoor is ook een doorgedreven technische coördinatie nodig. Volgende elementen zijn hierbij noodzakelijk:

 • Coördinatie van studie- en uitvoeringsplannen.
 • Controle van alle uitvoeringsdocumenten, technische fiche's, plannen en planningen.
 • Organiseren, leiden en een verslag opmaken van alle vergaderingen.
 • Beheren van de technische administratie.
 • Adviesverstrekking voor de verschillende technieken.
 • Rapportering van aangevraagde wijzigingen.
 • Algemeen toezicht op de uitvoering volgens de aanbestedingsdocumenten.
 • Bijstand bij de voorlopige en definitieve oplevering.
 • Opstellen van aanbestedingsdossiers voor de technische nazorg voor het facility management van de opdrachtgever